Nästa-Tävling

TÄBY PIMPELFISKARE

TPF Årsmöte med prisutdelning

torsdag den 3 maj

Hej alla TPF’are!

Den 3 maj kl 18.30 håller vi TPF årsmöte i sportfiskarnas lokaler i Minneberg!

Efter årsmötet kommer prisutdelningen att ske. Det är ju en hel del grymma fiskare som har pris att hämta så det kan ju ta en stund.

 

Därför bjuds även på tilltugg så vi orkar med alla applåder för pristagarna.

 

Välkomna!!

 

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE I TPF

 

Torsdagen den 3 maj 18.30 hålls årsmötet för 2018 i Sportfiskarnas lokaler i Minneberg, Svartviksslingan 28.

Eventuella motioner ska vara styrelsen via bjornwiderberg@gmail.com tillhanda senast 7 dagar innan årsmötet.

 

Välkomna!

 

Agendan för årsmötet är:

§ 1 Årsmötets öppnande samt godkännande av dagordning (eventuella fullmakter lämnas in)

§ 2 Årsmötets behöriga utlysande

§ 3 Val av ordförande för årsmötet

§ 4 Val av sekreterare för årsmötet

§ 5 Val av två justeringsmän tillika rösträknare

§ 6a Styrelsens verksamhetsberättelse

§ 6b Tävlingsledningens verksamhets- och ekonomiska rapport för 2018

§ 7 Kassörens rapport bokslut 2017 och revisorernas berättelse

§ 8 Styrelsens ansvarsfrihet

§ 9 Fastställande av budget

§ 10 Val ordförande i styrelsen (Mikael Dahlin, 1 år) och val av vice ordförande

§ 11 Val av två styrelseledamöter (Björn Widerberg, Anders Widerberg) 2 år. Övriga styrelsen är Johan Romert sekreterare, Gunnar Blomberg ledamot 1 år kvar.

§ 12 Inget val av styrelsesuppleanter (Michael Molander, Caroline Nilsson. Båda 1 år kvar)

§ 13 Val av klubbmästare (Anna Ljungqvist, Caroline Nilsson) 1 år

§ 14 Val av revisorer (Ragnar Malmberg, Jocke Åklint) och revisorssuppleanter (Johan Romert, Mikael Åklint) 1 år

§ 15 Val av valberedningsnämnd (Carina Widerberg sammankallande, Björn Widerberg) 1 år

§ 16 Val av ledamöter i tävlingskommittén (Michael Molander tävlingsledare, Carina Widerberg Tävlingssekreterare, Björn Widerberg och Bengt-Uno Molander) 1 år

§ 17 Beslut om firmatecknare (Michael Dahlin, Anders Bergström)

§ 18 Beslut om medlemsavgifter

§ 19 Behandling av inkomna motioner

§ 20 Övriga frågor

§ 21 Mötet avslutas

 

2018-04-05 Johan Romert, för styrelsen

Motioner

 

Motioner ska vara styrelsen via bjornwiderberg@gmail.com tillhanda senast 7 dagar innan årsmötet.

 

Inkomna motioner:

 

Motion 1-3

KOMMANDE EVENTS

Årsmöte med prisutdelning

3 maj i Sportfiskarnas lokaler.

Läs mer

 

KM i spinn

Tid och plats inte bestämt ännu.

 

Info kommer

 

 

VÅRA SPONSORER

Formulapirken

Marcus Claussen

 

Leffepirken

Leif Carlström

Dress For Success!

Visa alla att du tävlar för TPF. Mössa, keps, piké och tygmärke finns till försäljning på våra tävlingar.

Läs mer

Hälsa på oss

på Facebook!

LÄNKAR